Свежие комментарии

Алсыроо ыры

Күттүрүү - өзүнчө бир "өнөр" сага!..
Күтүүлөр- сезим тешкен чөңөр мага!..
Аячы, адаммын го сага таандык,
Алым да калбай барат көнөр ага!..
 

Картина дня

наверх