На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ли Бо (Кытай)

 

701-762-ж.

Тынч түндүн ойлору

 

Төшөгүмдүн жанында,

Айдан нурлуу жол жатат.

 

Балким ушул кыроодур,

Билбейм недир баш катат?..

 

Мен башымды көтөрсөм-

Ай көрүнөт дарчаман.

 

Ылдый салсам башымды-

Мекенге кетет ой-саанам.

 

Жайдын түнү тоодо

 

Өтө эле ысык мага,

Желпүүрдү желпкенге шайым келбейт.

 

Бирок мага буйруган ушул күнү,

Кантсе да түндү көрмөк.

 

Бая эле ыргытканмын кийимдерди,

Күч келип жон териме.

 

…Карагай шамал төгүлөт,

Жылаңач көөдөнүмө…

 

Цзинтиншань тоосунда жалгыз отурам

 

Аптаптуу күндөн кийин эс алганы,

булуттар жылып барат.

 

Өтүштү эң акыркы тобу менен,

куштар да учкул канат.

 

Көз тигем мен тоолорго,

а тоолор мага карай…

 

Биз көпкө тиктешебиз-

Бирибизден-бирибиз түк жадабай…

Картина дня

наверх