На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Улуу сабак

Арабдын чөл ортосу  “N” шаарында,

жарыгы жалт-жулт жанган кең барында,

отурабыз экөөбүз:

жаңы тааныш араб жигит Жамал деген,

жанында жаңы келген жана да мен.

 

Ал сурайт кыргыз жерин, кыргыз элин...

Бир жылдары Ысык-Көлгө келгендигин

шилекейи чууругудай, айтып жатат жомок кылып...

Мен угам, кондесcатор муздатканы  даба болбой,

чекемден  агып жаткан аарчып терим.

 

Аңгычакты портефелим алдым дагы,

анан шашпай шырт ача салдым дагы,

тумардай катып жүргөн ыйыктын ыйыгындай,

Сары-Челек көлүнүн түстүү сүрөттөрүн,

көрсөтмөккө  ага сунуп  калдым аны...

 

-Охохоо, бул кайсыл көл?

-Сары-Челек!!!

Мактанып айтып турдум элеп-желеп.

-Я Алла! Кандай кооз, кандай укмуш,

көп тура сулуулуктар мен көрө элек...

 

-Туздуубу Ысык-Көлдөй?

-Жоок, туптунук, таптаза  суу.

-Кызганчу көл экен го аруу, мөлтүр,

Үстүнө конбосо деп аппак ак куу!

 

-Көркүнө суктанышып, суусунан ичишеби?

Өзүндөй таза кылып, адамдар күтүшөбү?

-Ой, анан ичишет да!.. (Мактанып кетип бир аз!)

А тургай чечинишип,

 чөмүлүп түшүшөт да!

 

-Харрам!! !-деди-

 Ушундай таза көлгө, ушундай мөлтүр көлгө,

Түшмөк түгүл,

Кирингенди ойлогон кандай жаман адам деги!..

 ...Ошентип, арабдын бир жигити

Сары-Челекке чөмүлүүгө дит бакканым үчүн,

Аны булгап жатканым үчүн,

Кызарта жемеледи.

..................... ...................... ......................

Шашпагыла, журтума барбасамбы,

Сары-Челекке чөмүлмөк турсун,

Бөтөлкөнү, кагазды туш келди таштагандарды кармасамбы,

кызылдай уят кылып,

акымды албасамбы?..

Карап тур!   

Картина дня

наверх