На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ысык-Көлдө эс алып...

 

Кудай буйруп ушул азыр көлдөмүн,

Күнгө күйүү, көлгө чумкуу- көнгөнүм.

Балбырабай чымыр тартып бүт денем,

Баарынан да тотуккандай өңдөрүм.

 

Адаттарым ада болду ышынма,

Аруулук бар ичимде да, тышымда.

Ар кандай бир сыркоолуктан кутулуп,

Адамдардай жүрөм эми кышында...

 

Оорулууга даба болгон нечен миң,

О, Ысык-Көл, сооканасы мекендин.

Көралбастар азгырса да, аялды

Көлдөн алып ырас кылган экенмин.

Оттук айылы.

Картина дня

наверх