Свежие комментарии

***

Уйкашын да, ыргагын да, атургай сөзүн да өзүм табайын,

Ушул түн үч сап ыр жазып салайын,

Ылайым,

              илхам бер мага, Кудайым!.. 

Картина дня

наверх