На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ӨЙҮГӨН ОЙ

Ачка болдук, ток болдук,

Араң жүрдүк, шоктондук.

Акыл абдан кеч келип,

Азыр бир аз токтолдук.

Сүйдүк дагы, сүйүлдүк,

Сүйүлгөнгө сүйүндүк.

Жетип азга кубансак,

Жетпей көпкө күйүндүк.

Шамдай өчүп, жагылдык,

Жалындырдык, жалындык.

Эстүүсүнүп кээ бирде,

Эң көп жолу жаңылдык.

Тактай сындуу таарылдык,

Таарынттык да, таарындык.

Белгисиз жүрүп көп жылы,

Беш-он күнчө таанылдык.

Жаш баратат өйдөлөп,

Жашоо татаал, көйгөй көп.

“Тагдыр кайда өзгөрөт?..”

Так ушул көй өйүйт тек...

Картина дня

наверх