Свежие комментарии

Эки ашык

     Камбаралы Бобуловго                         

Камбаралы жазды: «Лолакан, 
күйөмүн сен деп алоодон!»
Лолакан айтты:«Камбаржан,
бир гап болор ашыглик,
паловдан олиң, паловдан…»
 
Кызгалдак тербей талаадан,
Камбар терди лоладан.
Вос кечип Лола дутардан,
кылыктана, наздана,
комузда ойнойт «Камбаркан»...

Картина дня

наверх