На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Элдик ырлардын энине салып жазылган саптар...

I.

Чачтарыңдын өрүмү текши, майда!

Чалдың кечээ:« Күтүңүз, эски жайда...»

Чакырдың да, келбедиң таң тостуруп,

Чач өргөнүң майдалап кимге пайда?!!

II.

Эриндериң түсүндөй кожогаттын!

Эмне дейин: «Жакса...»  – дейм кошоматым.

Эч болбосо кабыл ал элесимди,

Эзилишип сен менен кошо жатсын.

III.

Мелт-калт толбой дайранын жайыгынча,

Мени деген сүйүүң тайыз мынча?

!

Мээримиңди төгүп кой, эч болбосо,

Мен сүйгөндүн он эле пайызынча...

Картина дня

наверх