Свежие комментарии

Тирүүлүк белгилери

 

 Жаз сыяктуу жаңырасыңбы?

 Жаза басып, жаңыласыңбы?

Көпчүлүктүн көңүлүн буруп өзүңө,

Коңгуроодой жаң урасыңбы?

 

Гүл чечектей жарыласыңбы?

Гүлкан болуп жагыласыңбы?

Жүрөгүңдү чаап, жөн-ак бир кызга,

Жүдөп-жүдөп, жалынасыңбы?

 

Жаратканга табынасыңбы?

Жаш балача таарынасыңбы?

Туш келгенде араа сөздөргө,

Дарак сындуу таарыласыңбы?

     Анда Сен-тирүүсүң!!!

 

Картина дня

наверх