На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тирүүлүк белгилери

 

 Жаз сыяктуу жаңырасыңбы?

 Жаза басып, жаңыласыңбы?

Көпчүлүктүн көңүлүн буруп өзүңө,

Коңгуроодой жаң урасыңбы?

 

Гүл чечектей жарыласыңбы?

Гүлкан болуп жагыласыңбы?

Жүрөгүңдү чаап, жөн-ак бир кызга,

Жүдөп-жүдөп, жалынасыңбы?

 

Жаратканга табынасыңбы?

Жаш балача таарынасыңбы?

Туш келгенде араа сөздөргө,

Дарак сындуу таарыласыңбы?

     Анда Сен-тирүүсүң!!!

 

Картина дня

наверх