На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Карызды төлөө

Айтмырза ооруканда жатып калып, көргөнү келген жоро-жолдошторунун бири:

-Кандай, Айтмырза, ден-соолукту оңдоп, мындагы кыз-келиндерге тийишип дегендей… жатасыңбы?-десе, анда ал:

-Ай, балээнин ден-соолугу, кыз-келинби! Карызымды төлөп жатам, сыягы…

-Ой, кандай карыз?..

-Э, билбейм, бир чепилдеген кичинекей медсестра кыз күнүнө 4-5 жолу келип, өзүмө шымымы шыпыртып туруп, тескери каратат да, ийне сайып кетип жатат.

Бул он күндүн ичинде мурдагы эже, жеңелеринин акысын алып деле бүткөндөй болду… 

Картина дня

наверх