На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рюноске Акутагава ( Жапония)

"Пигмейдин (эргээжелдин) экметтери" чыгармасынан...

Эргежээлдин (пигмейдин) сыйынуусу.

Үстүмө ачык түстүү көйнөк кийип, оңкочок атып, беймаани сөздөрдү айтып, жардангандарды алаксытсам, мен өзүмдү жыргалдагы эргежеээл сезем. Сага сыйынамын менин каалоолорумду ишке ашыра көр.

Суранамын жандүйнөсүндө күрүчтөй да бирдеме жок жакыр кыла көрбө. Бирок, өз байлыгына курсагын тойдура албаган бай да кылба.

Суранамын жарды алачыкта күнүн көргөн дыйкан кызды мага жек көргөзбө. Бирок, салтанаттуу сарайда жашаган сулууга да ашык   кылба.

Суранамын мени данды топондон айрый албай турган дөдөйлүктөн сакта. Бирок, суранам, а тургай булуттун кайдан келип каларын билип алчу даанышман да кылба.

Айрыкча, мени тайманбас баатыр кыла көрбө. Мен кээде чындап-ак түк ишке ашпай турган нерселер кадимкидей аткарылып калган түштөрдү көрчү болдум: багындырыруу ойго да келбеген чокуларды багындырам, өтө алгыс деңиздерден сүзүп өтөм. Мен дайыма мындай түштөрдү көргөн соң, түшүнүксүз кабаатырлыкка кабыламын. Мен ал түштөрдү ажыдаар менен кармашкансып өзүмдөн оолак айдайм. Менин баатырлыкка айланууга  суусаган каалоомо каршы турууга кудретсиз баатырлыктан сактооңду суранам.

Мага жаш шарапты тоё ичүү, ырларымды ипичке алтын жиптер менен токуу жана ушул бактылуу күндөргө кубануу насип этсе, мен өзүмдү жыргалдагы эргежээл сезем.

Картина дня

наверх