На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Көңүлдүн суушу

Болжоштук да, жолуктук. Бак... өрүкзар...

«Болчу, – дедим - сен мага өмүрлүк жар».

Анын жообу жанымды магдыратты...

«А менин да өзүңүздө көңүлүм бар...»

 

Анан айтты: «Шартым бар: ак-карасыз,

Айтканымды  ылгабай  аткарсыз».

(Анын шартын уксаңыз, о бурадар,

Акыл айран, сиз деле  апкарасыз!)

 

«Мен кааласам, боортоктоп жыласыз», - дейт,

«Мен: «Сын!

» десем, ийилбей, сынасыз», - дейт.

«Мен: «Түш!» десем, ойлонбой орго түшүп,

«Чык!» дегенде зоого да чыгасыз» - дейт.

 

Минтти жана: «Хан сарайга киргизесиз,

Машинанын мыктысын мингизесиз.

Агы менен көзүмдүн тең айланып,

Ак сүйүүңүз  ушинтип билгизесиз!!!

 

Шондо гана мен сизге жар боломун,

Шоола болом, нур болом, пар боломун...»

 

Баскан өңдүү шыргалаң муздак жерди ,

Балкылдаган сезимим сыздап берди.

Суроо туулду: «Сулууга анда мен ким?

Сүйгөн жарбы... же малай  кызматкерби?..»

Картина дня

наверх