На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рюноскэ Акутагава (Жапония)

"Пигмейдин (эргээжелдин) экметтери" чыгармасынан...

Жашоо.  Тэийти Исигуро-куну

  Сууда сүзүүнү билбегенге «сүз» деп буйрук берүү акылсыздык экенин баары эле билишет. Ошондой эле чуркаганды билбегенге «чурка» деш деле акылсыздык. Бирок, биз төрөлгөндөн бери дал ушундай акмак буйрукту угуп келатабыз.

   Биз энебиздин курсагында эле жашоонун жолу кайсы экендигин үйрөнө алдыкпы? Анткени, биз жарыкчылыкка келип-келбей жатып эле күрөштүн майданы болгон бул жашоого кабыл жатпайбызбы.

Сууда сүзгөндү үйрөнбөгөн кадимкидей сүзө албайт. Чуркоону үйрөнбөгөн деле эң акырында келет. Андыктан, биз  жашоо майданынан жаратсыз кете албайбыз. Балким, кээлер айтышар: « Ата-бабаларыбыз канткендигин билиш керек. Мына ошолор бизге үлгү». Анткен менен жүздөгөн суучулдарды, миңдеген жөө күлүктөрдү карап туруп, дароо эле суучул боло коюу, же күлүк болуп кетүү мүмүкүн эмес. Ал эми сүзөм дегендердин  сууга чакашы, чуркайм дегендердин бири калбай  чаңга бөлөнүшү турган сөз. Дүйнөгө таанымал спортчуларды карагылачы, жүздөрүндөгү сыймыктуу жылмаюуларынын нары жагына кыйналуунун тыржыйышын  катып турушкан жок бекен?

  Жашоо  жиндилер уюштурушкан олимпиадалык оюндарга окшош. Биз жашоо үчүн күрөшүп жатып, жашоонун өзү менен күрөшкөндү үйрөнүүгө тийишпиз. Кимде ким бул оюндун бардык акмакчылыктарын көрүп туруп өзүнүн келишпестигин ооздуктай албаса, анын бул майдандан кеткени жакшы. Өзүн-өзү өлтүрүү да толук макул келе турган жакшы ыкма. Эгерде ким жашоонун майданында калгысы келсе, анда жарадар болгондон коркпостон, эрдик менен күрөшүүсү зарыл.

Ошол жөнүндө

 Жашоо бир куту ширеңке сыяктуу. Ага олуттуу мамиле кылуу-акылсыздыктын акылсыздыгы. Олутсуз мамиле кылуу-коркунучтуу.

Ошол жөнүндө

  Жашоо бир топ беттери жетпеген китепке окшош. Аны толук деп айтуу кыйын. Анткен менен ал баары бир толук.

Ак көңүл адам

    Ак көңүл адам асмандагы кудайга окшош. Биринчиден, аны менен кубанычыңды бөлүшсөң болот, экинчиден, ага дартыңды айтып, ыйлай аласың, үчүнчүдөн, ал барбы, жокпу, маанилүү эмес.

    Аял ар дайым эле өз күйөөсүнүн ак көңүл болушун каалап турбайт. Эркек ар дайым ак көңүл кишиден өзүнө дос күтүүнү каалайт.

Фактылар

    Адамдар ар кандай фактыларды билүүнү кандай гана жакшы көрүшөт!     Баарынан да аларды сүйүү эмне экендиги кызыктырбайт. Аларды, Хирстос никесиз төрөлгөнбү, ушул кызыктырат.

Мүмкүнчүлүк

     Биз каалаганыбызды жасай албайбыз. Колубуздан келгенин гана жасайбыз. Бул бизге, индвидуумдарга гана тиешелүү эмес. Биздин жалпы коомго да тиешелүү.Мүмкүн, бул дүйнөнү кудай да каалагандай жасай алган эместир.

Картина дня

наверх