Свежие комментарии

  • Айтмырза Абылкасымов
    Ырахмат!Досторума кайрылуу!
  • Ali 123
    Би-ир жолу адашып ушул сайтка киргенмин,кийин кайра таппай калгам. Эми мен да байма-бай кирип турам.Мага аябай жакты....Досторума кайрылуу!
  • Бауыржан Карагызулы
    Тамаша!Коңшу кызга

Сулууга суроо

Агаңды жаш баладай көптүрөсүң,
Анткени, алкымындан өптүрөсүң.
Көрмөксөн болуп кээде нары карап,
Көрүнөө көңүлүмдү чөктүрөсүң.

Ашыктык лаззатынан үйдүрөсүң,
Акактай алкымыңдан сүйдүрөсүн.
Телмирген көздөрүмө бир карабай,
Тескери карап кээде күйдүрөсүң.

«Бири –күчтүү, бири –жуда* назик»,- дейсиң,
«Бири-өзбек, бири болсо, тажик»,-дейсиң.
Билмексен болуп менин сүйөрүмдү,
Бир башка жигитти айтып-кажып жейсиң.

Жанга жагым карашың-мөлтүрөшүң,
«Жактырбайм,-деп-жигиттин шөмтүрөшүн…»
Кайдагы жигиттерди мактап мага,
Капырай, качангече өлтүрөсүң?..

Өзүңдө сүйүү деген жок бейм сезим?..
Өчүгө көз жашымды төктүрөсүң.
А боптур* андай эле начар экем,
Анан не алкымыңдан өптүрөсүң?..
__________________________________
*жуда-(өзбекче) абдан, өтө.
*боптур-(түштүк диалектиси) болуптур, макул.

Картина дня

наверх