***

Ыр жазууга оолуккам Жазга арнап,
Сөздөрүн, уйкашын да койгом камдап...
Кар жааптыр түнү бою... Жазбаганым
кандай гана жакшы болгон кудай жалгап!!!

                     Кышкы ак кайың.

Картина дня

наверх