На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Күз символу – сары жалбырак.

 (Элегия)

Күз символу – сары жалбырак,

Карайсың не мени жалдырап?

Тамсаң дагы көздүн жашындай,

Таң калыштуу жүзүң албырат,
Күз символу – сары жалбырак!

 

Күз символу – сары жалбырак,

Калды жолдор... көздү талдырат.

Кайда жаз, жай, калпыс өмүрлөр?..

Калды сүйүү, муңдар калды ыраак,

Күз символу – сары жалбырак.

 

Күз символу – сары жалбырак –

Өткөн кезди  эске салдырат.

Өмүрлөргө күздүн келээрин,

Ойлонбоппуз бир аз алдыраак,
Күз символу – сары жалбырак...

 

Күз символу – сары жалбырак,

Карабачы минтип жалдырап...

Сен карасаң, ичим өрттөнүп,

Сезим ыйлайт... денем шалдырап...

Күз символу – сары жалбырак...

 

Күз символу – сары жалбырак,

Коюу туман... туман бардык жак...

Картина дня

наверх