На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сен жөнүндө Сага ыр

Бир гана Сага арнаган ырлар жаздым,

Бир Сага арнап тердим гүлүн жаздын.

Бир гана Сени сүйүп бул жарыкта,

Бир гана Сени дедим-өңдөн аздым.

 

Ырларымды укпадың, окубадың,

Ырларымдын сезбедиң оту барын.

Ыйык сезим ыйлады, шолоктоду,

Ысыгын сезди бөлөк окурманым.

 

Гүл сундум, гүлүмдү Сен албай койдуң.

Гүлгө айттым: “Албаса, гүл, анда соолгун!

Ыргытаарда алышты көптөр сурап,
Ким тартат эми анын убал-сообун?

 

Суу болгум келет менин Сен жакка аккан,

Таң болгум келет Сага аппак аткан.

Баарына макул болуп күтүп жүрөм,

Боор ооруу болобу деп Сен тараптан...

 

Картина дня

наверх