Блог сайта «Айтмырза Абылкасымовдун көркөм дүйнөсү» Прогноз погоды

Биздин жайыт жөнүндө

  • Мында А. Абылкасымовдун жана кыргыздын таланттуу жарандарынын көркөм чыгармалары жарыяланат. Андыктан, жайытка катталып алып, анан мындагы көркөм чыгармаларды окуп, көрүп жана угуп, а тургай өзүңүздүн мыкты чыгармаларыңызды жарыялап, "Мейман китепке" жана ар бир чыгармадагы комментарийлерге өз ойлоруңузду жазсаңыз да болот. Аягында биздин жайыт туурасындагы бааңызды сурамжылоого коё кетиңиз. Алдын ала Сизге чоң ырахмат. Келип туруңуз.

    Жайытты колдоо тобу.


Адабий көркөм чыгармалардын түрү жана саныОсновная статья: Ырлар

<< < назад вперед > >>
RSS друзей

ЫРГА КАЙРЫЛУУ

Угулбастыр окуганда угумдуу,

Угут жоктур окурманга жугумдуу,

Ындын өчүп, көңүл чөксө, баары бир,

Ырым, сенден чыгарамын бугумду.

Сен келгенде кадимкидей эргиймин,

Сезим көктө, канааттанам, сергиймин.

Чер жазылып, түшүм жыйнап, жуунуп,

Чечип салган, дыйкан болом, тер кийимин.

Аткан окшойт тагдырыма улуу таң,

Ай жаркырап чыккан өңдүү булуттан.

Тооруп мени тоодой көйгөй турса да,

Томуктай да көрбөйм аны, унутам!

Жашоомдо ыйлайм балким, жаш тама,

Жамандыктар тооруур мени башка да...

Канча дос, жар таштап кетти, макулмун,

Кагылайын, Мекен экөөң таштаба!

27. 03. 2019-жыл.


Комментировать
0
2 апр 19, 13:55 Айтмырза Абылкасы… 0

ӨЙҮГӨН ОЙ

Ачка болдук, ток болдук,

Араң жүрдүк, шоктондук.

Акыл абдан кеч келип,

Азыр бир аз токтолдук.

Сүйдүк дагы, сүйүлдүк,

Сүйлгөнгө сүйүндүк.

Жетип азга кубансак,

Жетпей көпкө күйүндүк.

Шамдай өчүп, жагылдык,

Жалындырдык, жалындык.

Эстүүсүнүп кээ бирде,

Эң көп жолу жаңылдык.

Тактай сындуу таарылдык,

Таарынттык да, таарындык.

Белгисиз жүрүп көп жылы,

Беш-он күнчө таанылдык.

Жаш баратат өйдөлөп,

Жашоо татаал, көйгөй көп.

“Тагдыр кайда өзгөрөт?..”

Так ушул көй өйүйт тек...


Комментировать
0
30 ноя 18, 17:50 Айтмырза Абылкасы… 0

ОЙЛОН!!!

Быйыл бизде күз таяп шайлоо болот! Демек, алдын ала “майлоо” болот. Анан ошого азгырылып, аткарбастан өз милдет-парзыңды, жүрөсүң кайра беш жыл бою айтып арызыңды.

“Уугум сага айтам, уулум сен ук” демекчи, депутаттыкка Көлөшбай байкемди шайлап алып, армандасың. Эми бул шайлоодо дал ошого окшогон бөлөк бай байкемди шайлап алып, арманың уланбасын!

КӨЛӨШБАЙ БАЙКЕМ ДЕПУТАТ

(Элдик арман ырдын мотивинде)

Көлөшбай байкем депутат,

Көңтөрүп баарын жеп жутат.

Аны айтып койсоң, балакет,

Айкырып келип бет тытат!

Көпкөнүн айтпа мактаса,

“Көтөрүп урат” жакпаса.

Кокуйду салат да беш жыл...

...Кодулап бирөө жатпаса.

Ишенбейт окшойт Кудаага,

Ишенич кетти буга да.

Суу кечпей калган кечээ эле,

Суктанта берген убада?

Калтырбай бирин жууп салган,

Коркушпайт булар убалдан.

(Алладан тилеп жатабыз,

Ашпаса болду дубалдан...)

“Жарыбай койдук эч эле,

Жаңылдык!..” – дедик кечээ эле.

Алдандык дагы беш жылга,

Алдана кокуй бешене!..


Комментировать
0
12 июн 17, 09:25 Айтмырза Абылкасы… 0

Күз символу – сары жалбырак.

 (Элегия)

Күз символу – сары жалбырак,

Карайсың не мени жалдырап?

Тамсаң дагы көздүн жашындай,

Таң калыштуу жүзүң албырат,
Күз символу – сары жалбырак!

 

Күз символу – сары жалбырак,

Калды жолдор... көздү талдырат.

Кайда жаз, жай, калпыс өмүрлөр?..

Калды сүйүү, муңдар калды ыраак,

Күз символу – сары жалбырак.

 

Күз символу – сары жалбырак –

Өткөн кезди  эске салдырат.

Өмүрлөргө күздүн келээрин,

Ойлонбоппуз бир аз алдыраак,
Күз символу – сары жалбырак...

 

Күз символу – сары жалбырак,

Карабачы минтип жалдырап...

Сен карасаң, ичим өрттөнүп,

Сезим ыйлайт... денем шалдырап...

Күз символу – сары жалбырак...

 

Күз символу – сары жалбырак,

Коюу туман... туман бардык жак...


Комментировать
0
7 ноя 16, 15:30 Айтмырза Абылкасы… 0

Элдик ырлардын энине салып жазылган саптар...

I.

Чачтарыңдын өрүмү текши, майда!

Чалдың кечээ:« Күтүңүз, эски жайда...»

Чакырдың да, келбедиң таң тостуруп,

Чач өргөнүң майдалап кимге пайда?!!

II.

Эриндериң түсүндөй кожогаттын!

Эмне дейин: «Жакса...»  – дейм кошоматым.

Эч болбосо кабыл ал элесимди,

Эзилишип сен менен кошо жатсын.

III.

Мелт-калт толбой дайранын жайыгынча,

Мени деген сүйүүң тайыз мынча?!

Мээримиңди төгүп кой, эч болбосо,

Мен сүйгөндүн он эле пайызынча...


Комментировать
0
5 сен 15, 08:42 Айтмырза Абылкасы… 0

Кийинки ырлар

ТИШИМ ООРУП...

«Катуудан тиш...» дегени туура белем,
Кантээримди билалбай куурап денем.
Уйку бербей түн бою боздогондон,
Уруп-салып врачка чуурап келем!

Бийик элем, пастадым, кичирейдим,
Билдирбейин десем да титиреймин...
Тим элеби бакылдап тың жүрчүмүн,
Тиш доктурга киргенде итирейдим!

Карасаңар, тиште тура кызык иштер:
Кашка тишиң, акыл азууң, ууру тиштер...
Кээ бир тишиң кертсе нанды, кээси кепшеп,
Кээ тиштериң чайнаганга экен ишмер.

Ар биринин өз аты болсо, демек,
Кызматына жараша койсо керек.
«Акыл азуу» бар тура тиш ичинде,
Андай болсо «Ыр азуу» да болсо керек.

Тишим ооруп турса да, басып муңду
токтоткум жок ырларды жазуумду.
Акыл азуум жулушса ыраазымын,
Жулбаса экен ыр "чайнаар" азуумду.
20.02.2015-ж.

 Байдылда акынга

 Арабыздан кеткен кезден Байдылда,

Алмашылды далай күндөр ай, жылга.

Атаганат жашаса го бир топ жыл,

Акын эле ашкере бир бай ырга!

 

Анын ыры – Ай го нурга бөлөгөн,

«Аит...» дегенде жорго сымал жөнөгөн.

Жаман сары бул бөбөктү энеси,

Жаамы кыргыз ырысына төрөгөн.

 

... Жадыбызда калың элдин тоскону,

Жан жыргатаар жолугуулар Оштогу.

Чарпаяда чайкап коюп пыяла,

Чай сунушкан  чаар топу  достору.

 

Ырастаган кыргыз жерин сүйөрүн,

Ырга кошуп калтырбастан бир жерин.

Сайрмердендеп жазган болчу Байдыкем,

Сары-Челек  кыз болсо көз тиерин.

 

Көптөр угуп үлгү, сабак алышкан,

Көпкөн кээси «наивный» деп танышкан.

Киргизбайлар түшүнбөгөн акынга,

Кыргыз койлор кулактарын «чабышкан».

 

Ырлар менен кыш суугун жай кылды,

Ыры менен күлдү, ичти, кайгырды...

Жазганын көр, магдыратып... капырай,

Жайлоодогу  байтал менен айгырды...

 

Күтөт эли, күтөт тоолор, сай, жылга:

 - Кайда – дешип – кашкөй акын Байдылда?

Кыргызына канаттуу ыр жазганы,

Кайралып бир келээр экен кай жылда?..

 

Кыш да кетет. Анан жаз, жай, күз келет...

 

Дан багарга кара жерди айдоо керек,

Мал багарга  чөптөрү мол жайлоо керек.

Атка минер кулактары кызып барат,

Ага быйыл депутаттык шайлоо керек!

 

Алдап-соолоп көпчүлүккө жагуу керек...

Атаандаштын мээлерин чагуу керек!

Көбүртүлгөн кур убада, сөздөр менен,

Көпчүлүктүн көңүлдөрүн табуу керек.

 

Ар бир жандын жактыруучу ою керек,

Ар кай жерге агитатор коюу керек.

...Шайлоочунун көбүнүн урганы жок,

Шаң-шөкөттүү мурдакыдай тою керек...

 

Кыш кеткен соң ушунун баары келет,

Кыргыз жаран, терңирээк ойлон, демек!..

 Шоктуктун жемиши

 Жибек чачың жайылып ай далыңа,

Жүзүң тоссоң Ысык-Көл айдарына...

Келбетиңди көргөндө тил байланып,

Кеп таппастан турамын айтаарыма.

 

«Жакын калды бул жерден кайтаарыңа...

Жалганыпсың үмүттүн кайсарына.

Жупуну бир байкушсуң, а бул – Пери!..

Жуп болом деп ойлодуң кайсы арыңа?!!»

 

Басынтырып ушул ой эзип жатты...

Балким, Пери мунумду сезим жатты.

Бардым дагы... тобокел... колдон алдым...

Баягыдай тартынуу  безип качты...

.......................................................

Андан бери көп жылдар өттү мына,

Ыраазымын андагы «шоктугума»!

Ысык күйөө баламын андан бери,

Ысык-Көлдүн айылы – Оттугуна.

 Сунуш

(Жаңыбайга)

 Достун да достой досу бар:

Кедейи, байы, bossу бар.

Шукшурулат кээ досуң,

Шумкардай алтын боосу бар.

 

Достун да достой досу бар:

Дөңсөсү... бийик тоосу бар.

Алардын кээси кеселман,

Албетте, дени соосу бар.

 

Достун да достой досу бар:

Чыйрагы жана бошу бар.

Алдамчы, кээси куу болсо,

Аңкайган момун жоошу бар.

 

Достун да достой досу бар:

Достордо Намыс, болсун Ар!

Океңдер айтып жүргөндөй,

Кайбири чатак – «но»су бар.

 

Достун да достой досу бар:

Кээсинин ичте доосу бар.

Аяктан алып жыкмакчы,

Аңдыган аста жоо сымал.

 

Достун да достой досу бар:

Дос болуу – жакшы жосун ал.

Төп келет десең кулк-мүнөз,

Тизмеңе мени кошуп ал!

Байбичеме

Бизге, балким, сугун артаар башкалар,

Балким, кайра ушак-айың башталаар!

Улам андан  бырыш түшүп жүзүңө,

Улгаюунун белгилери баш багаар.

 

Аппак болуп кара чачтар, же түшсө...

Аман болсок ийиндеги баш калаар!

Ак ниеттен кызымат кылып эл-журтка,

Артык дөөлөт топтободук баш жараар.

 

Энчиленип  ысык Сүйүү даарыган,

Экөөбүзгө буюрубаган башка жар.

Эгер бүлө шаар болсо, жан эркем,

Эгерими керек эмес башка шаар!

 

Ошондуктан, тобоо кылып жашайлы,

Ооп кетүү бул дүйнөдөн башта бар...

АКЫНГА

"Акындын эки өмүр, эки жазы бар:
"Биринде өзүм жашайм", - дейт,
"Биринде ырым жашайт", - дейт".
А. Осмонов.

Бардык жанга буюрулбаган асыл баа,
Бай болсо да сезим менен акылга.
"Жарыктыкта жалгыз жансын, күйсүн..." - деп,
Жайдак тагдыр берген тура акынга.

Бул турмушуң кубулма да, жашынма,
Бүт байлыкты берип салган бакылга.
"Алаксыбай аруу ырлар жарат!.." - деп,
Арам оокат бербеген бейм акынга?

Дүрт деп күйгөн дары сымал атылма,
Дүйнө күткөн махабаттын атында.
"Өмүр бою өрттүү ырлар жазсын..." - деп,
Өксүк сүйүү берген экен акынга.

Ар бир ирмем алмашылгыс алтынга,
Мезгил деген мээ жетпеген закым да.
"Улантсын - деп - Улуу Сөзүн Адамга..."
Узун өмүр берсе кана акынга!


Комментировать
0
22 фев 15, 13:46 Айтмырза Абылкасы… 0

Үчтүктөр

* * *

Бүгүн кимбиз? «Мен» болчубуз кечээ биз?

Башка түшкөн маңдайдагы жазуу бул,

Болду эми галустукту чечебиз...

* * *

О, ыр дүйнө, менден Сага ырахмат!

Ооматыма, байлыгыма карбай

обочолоп, качпай жүргөн ыраактап...

* * *

Сен мага Периште элең бактым делген!

Мен сенин көкүрөгүңө Айды,

чачтарыңа жылдыздарды таккым келген...

* * *

Үйрөттүң үнсүз-сөзсүз боздогонду.

Табышмак келечектин алды – күңгүрт,

Тагдыр бизди кошконбу, кошпогонбу?!

* * *

Жада калса Ажалга да боорум ооруйт.

Жаңы бөбөк төрөлгөн күндөн тартып,

Жан алгыча жанынан  жылбай тооруйт...

* * *

Балли, бүгүн Ата экенмин... эстешти!

Байбичем да, балдарым да: «Мидетиң -

баргының да, акча тапкын тез...» - дешти.

* * *

Дүкөнгө товарь түштү наамы жаңы –

Дүкүлдөйт аялдардын жүрөктөрү

Дирилдейт  эркектердин намыяны...

*  * *

Жакшы дагы, жандай досум, сен барсың!

Жабыкканда жан дүйнөмдү жарыктап,

Жардам берген түгөнгөндө кем-каржым.

БЫЛТЫР
Кымыз ичтим... ыр арнадым Суусамырга.
Кыраат менен акындардай окуп берсем
канып укту, калган экен суусап ырга...
6.04.2015-ж.

* * *
Алдымдан чыкты жазгы байчечекей!
Аны мен үзсөмбү, же үзбөсөмбү?
Айранмын... ойлорум бүт чакчалекей...
6.04.2015-ж.

* * *
Урмат менден ушул бир түп жоогазынга!
Убактылуу унуттурду тирүүлүктүн
удургуган түйшүгүн да, коогасын да...
7.04.2015-ж.

* * *
Арзып жүрүп азыр көрдүм тууган жерди!
Асыл жерден карыш жылбас, мага курдаш,
Атам тиккен кош түп жаңгак болгум келди...
8.04.2015-ж.

* * *
Айран кылат Мезгил менен Мейкиндиктин чексиздиги!
Андан бетер таң калтырат ал экөөнүн ченеминде,
«Адамзаттын акылманы» аталымыштар эссиздиги...
10.04.2015-ж.

* * *
Айланайын, кагылайын, жоогазын!
Белек болуп барып бер да, алып бер
бекзада кыз бербей жүргөн «ообасын»...
16,04,2015-ж.

ТОКТОГУЛ СУУ САКТАГЫЧЫ
Кайран көл, күндөн-күнгө бөксөрөсүң.
Канагат кылбагандар жылас болсо,
Кайрадан толук толуп өзгөрөсүң...
19.04.2015-ж.

БЫЙЫЛ ЖАЗ КЕЧ.
Суусамыр аппак кардан ачыла элек!
Бардык жак менин сакал, чачым сымак...
Былтыр биз... экөөбүз тең жашыл белек?!
19.04.2015-ж.

АГА-ИНИ ТОЙМАТОВДОРГО
Адамбыз да жолдосуң, же тойдосуң.
Ар качан да сый көрсөтүп урматтаар
агайындан Кудай куру койбосун.
19.04.2015-ж.

* * *
Машинабыз Төө-Ашууда токтоду.
Муун сыздап, дем кыстыгат, капырай,
Мүмкүн эмес жөө ашууга окшоду...

ҮЧТҮК ЫР
Үчтүктө үч сап – үч күлүк!
Комуздун күүлүү үч кылы...
Кыргыздар: Оң, Сол, Ичкилик...
19.04.2015-ж.


Комментировать
0
20 фев 15, 19:36 Айтмырза Абылкасы… 0

"Бар-Булакка" мактоо ыр

Бул өмүр суусун ичтим ар булактын,

Чайындым, көлмөсүнө барып жаттым.

Кеселди келтирбестен кууп салган,

Суукту денеңдеги жууп салган,

Суусундай суу көрбөдүм «Бар-Булактын»!

 


Комментировать
0
5 авг 14, 16:06 Айтмырза Абылкасы… 0

Ай, эжеке

(пародия)

«Келе жатып автобустун ичинде,

 - Ай, эжеке, гүл берчи деп сурадым.

Анда эжекем гүл берүүнүн ордуна,

Кайра мени гүл ордуна кууратың...»

(Обондуу ыр)

 

Келе жатып маршурутка ичинде:

 - Ай, эжеке, пул берчи!.. – деп «сурадым».

Бул эжекем пул «берүүнүн» ордуна,

Билбептирмин «тарс» эттире урарын.

Кайырма:

Ай, ай, эжеке,

Вай-вай, эжеке!

Ой, ой, эжеке,

Кой-кой, эжеке!

 

Жабык экен сумкаңызда пулуңуз,

Жакпай калды иниңизге мунуңуз.

Билдирбестен эми алаарда акчаны,

«Былч» дегизе мурунума урдуңуз.

Кайырма:

 

Далай сомду бул сумкадан уурдатты,

Дагы бир жол көрсөтсөм дейм «урматты»!

Аласына абдан кыпчып алыптыр,

Алдырбастан ай эжекем кууратты...

Кайырма:

 

Макул бүгүн уурдалбасын пулуңуз,

Мага алдырбай бекем катып туруңуз.

Билем эртең колго тиет сумкаңыз...

Биз чыдамдуу мына ушундай уурубуз!

Кайырма:

 

Бул пародияны ырдоочуларга олуттуу сунуш, кеңеш, көрсөтмө:

1. «Ай, эжеке» аттуу ырдын обонунун бир да нотасы бузулбай ырдалат.

2. Ырдап жатканда ырчы өз өңүн кумсартат.

3. Ар бир куплеттин акыркы эки сабы жана кайырма 2 жолудан кайталанат.

4. Ырдын кайырмасынын 1-2-саптарын ырдап жатканда «ырчы» эжекесинин алаканы тийген жерлерин көрсөтүшү керек.

5. Ал эми кайырманын 3-4-саптарында башы-көзүн сөзсүз колу менен калкалап, жалтанып жаткан сыяктуу кыймыл менен ырдайт!!!

Катуу эскертүү: Жогорку айтылгандар кыйшаюусуз аткарылууга тийиш! 


Комментировать
0
29 апр 14, 16:17 Айтмырза Абылкасы… 0

Жазгы арноо

Булутту кимдир бирөө саап жатат -

Булбул көз жамгыр секин жаап жатат.

Жагымдуу жамгыр үнүн угуп алып,

Жалбырак алаканын чаап жатат...Айлана бир ажайып гүлдөп турат...

Адамды тирүүлүккө үндөп турат.

Жаан токтоп, бир аздан соң булут көчүп,

Жарыктык жаркын алоо Күн да чыгат!!!Көңүлдү жетелешкен сүрөп өргө,

Көз салам жазгы көркөм сүрөттөргө...

Жамгырдын, Күндүн, Гүлдүн таасиринен,

Жамырап Сүйүү толот жүрөктөргө!..

 

Элесин, көркүн көрүп даана жаздын,

Эргидим...  эс-учумдан тана жаздым!

Бул жазда ким махабат даамын татса,

Бул ырды бакыт каалап ага жаздым...

 

Алгач сен ашыгыңа  өптүрдүңбү?..

                                         а  өптүңбү?..

Анда мен ушул ырды сага жаздым!!!

27-март 2014-ж.


Комментировать
0
27 мар 14, 15:14 Айтмырза Абылкасы… 0
<< < назад вперед > >>
RSS друзей

Сын-пикирлер күзгүсү

Досторума кайрылуу!
Айтмырза Абылкасымов
Айтмырза Абылкасымов Ырахмат!

Коңшу кызга
Бауыржан Карагызулы
Бауыржан Карагызулы Тамаша!

Амандашуу
Aktilek
Aktilek Кудай башыңызды аман кылсын, эл-журтту аман кылсын! улуусун сыйлаган эл оңот. Интернет бетинде сиз …

Кош, сүйүү!..
altyn_ka@mail.ru Sultanova
altyn_ka@mail.ru Sultano… ушу ырыныз жан дуйномду антарып, уктап калган сезимдеримди козгоп жиберет го чиркин.

"Бешик ыры" жөнүндө сөз
Омурбек Салайдин
Омурбек Салайдин Бешик ырын укпагандыктан ушулар болуп жатат го??


Адабий көркөм чыгармаларды издөө