Блог сайта «Айтмырза Абылкасымовдун көркөм дүйнөсү» Прогноз погоды

Биздин жайыт жөнүндө

  • Мында А. Абылкасымовдун жана кыргыздын таланттуу жарандарынын көркөм чыгармалары жарыяланат. Андыктан, жайытка катталып алып, анан мындагы көркөм чыгармаларды окуп, көрүп жана угуп, а тургай өзүңүздүн мыкты чыгармаларыңызды жарыялап, "Мейман китепке" жана ар бир чыгармадагы комментарийлерге өз ойлоруңузду жазсаңыз да болот. Аягында биздин жайыт туурасындагы бааңызды сурамжылоого коё кетиңиз. Алдын ала Сизге чоң ырахмат. Келип туруңуз.

    Жайытты колдоо тобу.


Адабий көркөм чыгармалардын түрү жана саныБлог

<< < назад вперед > >>

Досторума кайрылуу!

 Көздөй достор, барсыңбы?

Көрүп алгын Барсыңды.

 Байма-бай мында кирип тур,

Байытам десең баркымды...


Комментарии: 3
3
12 окт 09, 18:46 Айтмырза Абылкасы… 0

Коңшу кызга

Сен дагы кызык экенсиң,
Мен дагы кызык экемин.
Ортобуз карыш жер туруп,
Ойлойбуз: "Кантип жетемин?.."

Сен чыксаң бекип үйүңөн,
Мен чыксам секин үйүмөн.
Жолуксак: Айга, жылдызга,
Жол салмакпыз сүйүүдөн...

Мен мында күйүп жатамын,
Сен анда сүйүп жатасың.
Ортодо аруу Ыйман бар,
Ошол ак Сүйүү жашасын! 
 


Комментарии: 1
1
16 дек 10, 16:30 Айтмырза Абылкасы… 0

Бауыржан Карагыз уулу (Казакстан)

Эл аралык “Чабыт” чыгармачыл жаштар
фестивалынын лауреаты жана Гран-При
сыйлыгынын ээси.

Жөн бир ыр

Айылга кетеличи жүр, карагым,
Ындыны өчкөн экен бул калаанын.
Кешпирин көргөн сайын көчөлөрдүн,
Жүзгө чыккан чалдардай муңканамын.

Бул калаадан жакшылык келет беле?!
Өлгөнчө ойлой берем неге, неге?!
Көчөдө чачын жулуп жин ыйлоодо,
Ушул түн тунжуроодо эмнеге эле?!

Кедейдин наалышы бар көчөлөрдө,
Байлардын каргышы бар көчөлөрдө.
Акыйкаттан күрсүнөт бул жүрөгүм,
Не деймин мында турган эсер «эрге»?!

Өлүмдү ойлой берем...

Ай, ушул адатымды таштабадым,
Өмүрүн сүргөндөй бир башка адамдын.:)
Мүмкүн мен тообама тез түшүү үчүн,
Өлүмдү кайра-кайра эске алармын?

Чынында, баары бекер, угабы адам?
Укпайт-ов, кыйналамын, күмөн маган.
«Баарысы калат артта»- деп айткыла,
О жолдор, жылан сымал бураңдаган. ..

Бейубак


Батышта күрсүнүп күрөң Күн,
Бакчада тотукту сары күз.
Асманым, сен неге түнөрдүң???
Жөн гана элеспиз баарыбыз.

Айтылбай калдыбы жан сырың,
Мунарлуу, о муңдуу мекеним.
Мен бүгүн кой көздүү тамчымын,
А эртең бууланып кетемин.

Аялда, аеолуум, өтүнөм...
Жаныңды жан менен сезейин,
Оюңду оюмда көрөйүн.
Болбосо, бүлкүлдөп көмөкөй,
Тизелеп отуруп түнүндө,
Дуба окуп берейин...
Сүйлөчү жамгырдын тилинде.

Сен жакка темселейт жүрөгүм,
Кудайга сыйынар кул элем.
Каусарга зарыгып жүрөмүн,
Түз мүнөз тоолордун уулу элем...

...Бүт аалам жана сен. Күрөң Күн.
Бакчада тотуккан сары күз.
Убакыт жутулган жылдыздай,
Кайда агып барабыз баарыбыз???

Коштошуу

Кош эми, кош болчу, Көктөм,
Кыйбаймын, кантейин, жаным.
Убакыт мерез го жеткен.
Укпайт ал,
Укпайт ай гүлдөрдүн зарын.

Жүрөктү кусалык эзген,
Изиңди таппастан калам.
Коштошуу күтпөгөн жерден,
Опоңой дейсиңби маган?

Барагой, камыкпа, Көктөм,
Бул жактын падышасы-карын.
Акчалуу добуштар өктөм,
Көргө алып кетчүдөй баарын.

Кур сөзгө жанышкан жаагын,
Чалдары жадыгөй ... өлгүр!
Көктөмүм-балалык чагым,
Бакытым сен элең мөлтүр.

Бакытым сен элең көркөм,
Тыйылбас сагынуу, жашуу.
Ыйлаба, ыйлаба, эркем,
Жазымыш дегениң-ушу!

Көктөмүм-балалык чагым,
Көктөмүм-дааналык чагым.
Мынакей, жоготуп баарын,
Өксүдү жетимдей жаным.

Кечээги мерттиккен көңүл-
Бүгүнкү көр казчу темир.
Кайдасың,
Кайдасың, ал эми, Өлүм?!
Эй, койчу эй, өксүгөн Өмүр!!!

Махабат? !

Мен неге үн катпадым?!
Сен неге үн катпадың?!
Ушундай болот билгем,
Сезгенмин мунун баарын.

Бул балким, Тагдыр чыгар?
Кайры кош, эй, элес-Түн.
Ыйлаган жамгыр чыгар,
Ыйлаган мен эмесмин!

Эми сен өтүнөмүн,
“Убакыт-алтын” дебе.
Шол үчүн, өкүнөмүн...
...Түн бүгүн салкын неге?! 
 


Комментарии: 1
0
22 апр 11, 12:27 Айтмырза Абылкасы… 0

Кош сүйүү!

 (Айтмырза аксакалдын ушул темадагы ырына пародия)

 

Эми мен не кыламын, кандай айла?
Эриниңдин даамы калбай таңдайымда.
Карегиңден жаш чактагы нур төгүлбөй,
Карыганда сен калдың маңдайымда.
 
«Жараткан, карылыктан өзүң сакта!»-
Деп жүрсөм, кайдан салды бул азапка?
Өрт алган жаштык кезим кайда калды,
Өзүм араң кыбырап жүргөн чакта.
 
Сен эрип, мен күйдүргөм алоо чачып,
Сен анда айпери элең мага ашык.
Сен эми көзгө сүйкүм көрүнбөйсүң,
Сенден мен кутулармын кайда качып?..
 
Дайра бар ортобузда-өтүш кыйын,
Даван бар-каалаганга жетиш кыйын.
Ырыбыз ырга окшобойт, муңга окшойт,
Ышкыны оң жагына чечиш кыйын.
 
Эх, кемпир, зар кыласың эми кимди?
Эстесем түнөтөмүн кара түндү.
Эми мен көргүм жогун айтам сага,
Эстеликке сен берген сүрөтүңдү.

 


Комментарии: 1
3
7 июл 10, 10:34 Aktilek 0

Амандашуу

Ассалоому Алейкум Айтмырза Аксакал! Ала-тоонун Аркы Аймагындагы Агайындар, Аяштар  Амансыздарбы? Абалы Амандашып Алалы. Анан  Акырын Айтаарыбызды Айтышарбыз..........


Комментарии: 2
1
2 июл 10, 16:51 Aktilek 0

Кош, сүйүү!..

 

 Эми мен не кыламын, кандай айла?

Эриниңдин даамын турат таңдайымда.

Кирпиктериң сайылып тикенектей,

Каректериң күйүп турат маңдайымда.

 

«Жараткан, жаш сүйүүдөн өзүң сакта!»-

Деп жүрсөм, кайдан салды бул азапка?

Оропара болдум да отто калдым,

Өзүм араң кыбырап жүргөн чакта.

 

Көктөсүң эми сага жетүү кайда,

Күйгөндөн, өксүгөндөн эмне пайда?

Кете албайм мышык сыңар нары басып,

Алемден* «сасык» деген жетпей майга.

 

Сен-Күнсүң эритүүчү алоо чачып,

Сен -Айсың топ жылдыздан жарыгы ашык.

Сен-Нурсуң күндүр-түндүр тийип турган,

Сенден мен кутуламын кайда качып?..

 

Дайра бар ортобузда-өтүш кыйын,

Даван бар-каалаганга жетиш кыйын.

Ырыбыз ыйга окшойт, муңга окшойт,

Ышкыны оң жагына чечиш кыйын.

 

Кана эми, махабатка баарын берсек,

Кана эми, болсок жомок, болсок ертек*.

Менчелик сага кумар боло албастыр,

Мээримин бириктирсе бардык эркек.

 

Атыңды жазсам дегем аскаларга,

Атагың чыгарсам деп башкаларга.

Ашыглык өлөт эми, аттигиниң,

Аз гана жашап турбай… башталарда…

 

Экөөбүз эки өзөнгө окшошобуз,

Ойлош да мүмүкүн эмес: « баш кошобуз…»

Эми, сулуу, эзиле бир сороюн,

Эриниң тос гүл таажыдай! Коштошобуз!..

…………………………………………………. .

Коштошуу…айрылышуу… кандай жаман,

Куурулат, куйкаланат тарып заман.

«Кош!» деген сөздү тилге албаган оң,

Колуңдан келсе эгер, жетсе чамаң.

 

Эх, сулуу, жар кыласың эми кимди?

Эстесем түнөтөмүн кара түндү.

Эми мен көргөнүмө топук кылам,

Эстеликке сен берген сүрөтүңдү.

 

Бир жан да билбейт эми биздин сырды,

Болсок го кана теңтуш, тептең курбу...

Кез-кезде көңүлүң чапкан убактыңда,

Окуп кой, сага арналган ушул ырды…

______________________________

*Алем-(түш. диалектиси) ичи күйүү.

*Ертек-(казак, өзбек) жомок, уламыш. 


Комментарии: 1
1
31 окт 09, 06:40 Айтмырза Абылкасы… 0

"Бешик ыры" жөнүндө сөз

Мыкты мугалим, акын Сыдык Хайдаровго арнаймын.

 

«Байыркы «Бешик ыры» кана,-дейсиң-илгери энелер айткан?

Бала гана мээримдүү болуп чоңоёт

эне сүтүн, «Бешик ырын» жашынан таткан.

Дал ошол «Бешик ырын» укпагандан,

көбөйдү арабызда мыкаачылар-

жандыкты эмес талаадагы,

адамдарды,

көз ирмебей бетмаңдайдан кебелбей аткан...»

…………………………………………………

Ырды эмес бешиктеги,

«Керексиз»,-деп жатышпайбы бешикти эми.

А тургай төрөлүүчү бөбөктөрдү

эненин «Бешик ырын» эшиткени,

дал ошол энесинин макулдугун алып туруп,

доктурлардын курсакта бырчалап кесишкени

күнүмдүк иштей болуп калганын көрүп туруп,

макул болуп жатабыз го кудай уруп…

Анан эмне,

Төрөлүүчү наристесин курсактан алдыруудан качпаган «эне»,

Кокустан жаза тайып төрөп салса,

Бөбөгүн ажатканага тирүүлөй таштаган «эне»,

Баласына эмчек берип бакпаган «эне»,

мээрин төгүп баласына

«Бешик ырын» алдейлеп айтмак беле?..

…………………………………………………..

«Байыркы «Бешик ыры» кана,- дейсиң-илгери энелер айткан?..»


Комментарии: 1
1
16 ноя 09, 17:33 Айтмырза Абылкасы… 0

Кудай бир сактаптыр да жеңеңди...

 Айтмырза бир чиновникке бир аз акча карызга берип сурай албай жүрө-жүрө акыры бир күнү:

 -Баатыр, баягыны берип коесуңбу?..-дейт. Ал чиновниктин башкалардан карыз алса, чоңдугуна салып, бербей койчу адаты бар экенин көптөрдөн уккан эле. Ал унутуп койгонсуп, же чын эле унутуп калганбы, айтор:

-Кайсыны?- деп кайра өзүнөн сурайт.

-Э, баягында бир аз акча алдың эле, ошону, - десе, ал салабаттуу туруп:

-И, бизге кирип кеткен нерсе кайра чыкпайт, ошону алигече билбейсизби? - дейт алиги чиновник кытмыр гана күлүмсүрөп. Анда Айтмырза жанында тургандарга угуза:

-Ой-бой, кудай сактап, дагы сага акчаны киргизгенимди айт. Эгер башка нерсемди киргизгенимде, таза жеңеңе убал болмок экен... - десе, жанындагылардын каткырыгынан селт дей түшкөн тиги:

-Э жо-ок. Тамаша кылам. Аныңызды берем, азыр жанымда жоктугунан эле… - деп кызаңдады дешет бул окуяга күбө болгондор. 


Комментарии: 1
1
19 окт 09, 09:50 Айтмырза Абылкасы… 0

Жаңы алып келинген күчүк

«Тайсон» деген күркүрөк ат койсо дагы,

 

томпоюп уй сүтүнө тойсо дагы,

 

жумшактаса да астын эчкинин тыбыт жүнү менен

 

сезимди кейитүүчү үнү менен,

 

(эстедиби тууган энесин,

 

же издедиби күндө сорчу немесин),

 

каңшылап чыкты бир тынбай түнү менен…


Комментарии: 1
0
19 окт 09, 10:58 Айтмырза Абылкасы… 0

Кыргызымдын сонундары жана "сонундары"

Жандын баарын жыргаткан,
Жайлоосу сонун кыргыздын.
Боло элек жатып чырдаткан,
Нааразы сөздү ырбаткан,
Шайлоосу ”сонун” кыргыздын.

Калпакты баштан түшүргөн
Аскасы сонун кыргыздын.
Бийиликте жүрсө бир башка,
Бийликтен түшсө ”ыр” башка,
Чиновник кийген бетине,
Маскасы ”сонун” кыргыздын.

Көк челген бийик тоосунун,
Чокусу сонун кыргыздын.
ЖОЖго кирсе пара алган,
Семестр сайын дагы алган,
Диплому мазмунсуз,
Окуусу ”сонун” кыргыздын.

Дубанды бузган жарышта,
Аттары сонун кыргыздын.
Аралашма пиджин тил,
Кыргыз эмес, ”киргиз” тил,
Кайсы тилде белгисиз,
Каттары ”сонун” кыргыздын.

Ысык-Көл, Соң-Көл, Сары-Челек,
Көлдөрү сонун кыргыздын.
Ажалы али жетпестен,
Же оору алып кетпестен,
Бирин-бири атышып,
Өлгөнү ”сонун” кыргыздын.

Акактай болуп таңынын
Атканы сонун кыргыздын.
Кыздары болсо денесин,
Уулдары энесин,
Чоңдору болсо өз жерин
Сатканы ”сонун” кыргыздын.

Жыттасаң жыты аңкыган
Гүлдөрү сонун кыргыздын.
Куйрукту кыпчып башкага,
Тебелеп башың жатса да...
Бир-бирин талап ит болуп,
Үргөнү ”сонун” кыргыздын.

Көгөрүп көздү уялткан
Асманы сонун кыргыздын.
”Көчкүлө!..”-десе бөтөндөр,
Түшө калып ”көтөндөр”,
Өз жерин таштап сүрүлүп,
Качканы ”сонун” кыргыздын... 


Комментарии: 1
2
13 окт 09, 21:46 Айтмырза Абылкасы… 0
<< < назад вперед > >>

Сын-пикирлер күзгүсү

Досторума кайрылуу!
Айтмырза Абылкасымов
Айтмырза Абылкасымов Ырахмат!

Коңшу кызга
Бауыржан Карагызулы
Бауыржан Карагызулы Тамаша!

Амандашуу
Aktilek
Aktilek Кудай башыңызды аман кылсын, эл-журтту аман кылсын! улуусун сыйлаган эл оңот. Интернет бетинде сиз …

Кош, сүйүү!..
altyn_ka@mail.ru Sultanova
altyn_ka@mail.ru Sultano… ушу ырыныз жан дуйномду антарып, уктап калган сезимдеримди козгоп жиберет го чиркин.

"Бешик ыры" жөнүндө сөз
Омурбек Салайдин
Омурбек Салайдин Бешик ырын укпагандыктан ушулар болуп жатат го??


Адабий көркөм чыгармаларды издөө