Блог сайта «Айтмырза Абылкасымовдун көркөм дүйнөсү» Прогноз погоды

Биздин жайыт жөнүндө

  • Мында А. Абылкасымовдун жана кыргыздын таланттуу жарандарынын көркөм чыгармалары жарыяланат. Андыктан, жайытка катталып алып, анан мындагы көркөм чыгармаларды окуп, көрүп жана угуп, а тургай өзүңүздүн мыкты чыгармаларыңызды жарыялап, "Мейман китепке" жана ар бир чыгармадагы комментарийлерге өз ойлоруңузду жазсаңыз да болот. Аягында биздин жайыт туурасындагы бааңызды сурамжылоого коё кетиңиз. Алдын ала Сизге чоң ырахмат. Келип туруңуз.

    Жайытты колдоо тобу.


Адабий көркөм чыгармалардын түрү жана саныБлог

<< < назад вперед > >>
RSS друзей

Алгачкы жолугушуу

 Шыңк этип эмнегедир  сөз саласың:

“Бул жарыкта кыз көппү, улан көппү?..”

Аралап келатасың аяр басып,

Аралаш гүлдөрү көп тулаң чөптү.

Арбалып көздөрүңө көлдөй терең,

Аптыга алсыз жаным улам чөктү.

 

Кандайдыр белгисиз бир жылуу сезим,

Өзүңдөн ток сыяктуу өзүмө өттү.

Жаш бала мамагына умтулгандай,

Жалдырап илебиңден көзүм өттү.

Эх, сенин эриниң ай!.. Эриниңе

эриндерим жетпеди... көзүм өптү...

 

Ата-бабам сыйынган Теңирим деп,

Азыр мен да сүйөмүн калбыр көктү.

Ана ошондо костюмума корголотуп,

Айланайын асмандан, жамгыр төктү...

 

Төктү...

            чөктү...

                       өптү...

                               өттү...

                                        бүттү!..


Комментировать
0
15 окт 09, 19:42 Айтмырза Абылкасы… 0

Сен жөнүндө Сага ыр

Бир гана Сага арнаган ырлар жаздым,

Бир Сага арнап тердим гүлүн жаздын.

Бир гана Сени сүйүп бул жарыкта,

Бир гана Сени дедим-өңдөн аздым.

 

Ырларымды укпадың, окубадың,

Ырларымдын сезбедиң оту барын.

Ыйык сезим ыйлады, шолоктоду,

Ысыгын сезди бөлөк окурманым.

 

Гүл сундум, гүлүмдү Сен албай койдуң.

Гүлгө айттым: “Албаса, гүл, анда соолгун!”

Ыргытаарда алышты көптөр сурап,
Ким тартат эми анын убал-сообун?

 

Суу болгум келет менин Сен жакка аккан,

Таң болгум келет Сага аппак аткан.

Баарына макул болуп күтүп жүрөм,

Боор ооруу болобу деп Сен тараптан...

 


Комментировать
0
15 окт 09, 19:30 Айтмырза Абылкасы… 0

Көч

                                                     Атам Абылкасымдын арбагына багыштадым.

 

    Жайдын толуп турган кези. Эл жайлоого чыкчу убак. Чубалжыган көч. Кечигип болсо да көргөн төрт-беш жашар уулун жасалгаланган тайга мингизип, өзү алчактаган ат менен коштоп жетелеп алган. Кырк жаштарга таяп калган мезгили.
-Ата-оов!
-Оов!
-Тээтиги мине?
-О тилиңен атаң айлансын, ал-жору, уулум!
-Ата-оов!
-Оов, садагам!
-Тээтиги мине?
-О айланайын, булбулум менин, ал-жору, алтыным!
-Ата-оов!
-Я-оо, берекем менин!
-Тээтигини мине дедиң?
-Аны-жору дейт,каны-жаным. Азыр конуп отурат. Анан учуп кетет.
-Ата-оов!
-Оо, өпкө, боорумду чабайын!
-Тээтиги дагы деле отурат го, ал мине эле?
-Ушу сени берген кудайыма ыраазымын эрмегим менин, ал-жору, тегеренейиним!
-Ата-оов!..
-Оов!..

Ошондон отуз жыл өткөндөн кийин.

Жайдын толуп турган кези. Эл жайлоого чыкчу убак. Чубалжыган көч. Өзү баягы атасынын курагында. Атасы ак күп болуп карыган. Бирок, атасын ушунчалык сыйлаганы билинип турат: Атты мыкты жасалгалап мингизип, башына кундуз бөрк, үстүнө карышкыр ичик, бутуна булгары маасы кийгизип, өзү коштоп жетелеп алган.
-Улум!
-Оов, ата!
-Тээтиги мине?
-Ал-жору, ата!
-Уулум!
-Оов, ата!
-Тетигини мине дедиң?
-Кайсыны? Э аны жору дедим го.
-Уулум!
-Я?
-Тээтиги мине экен?
-Сообу? Ой, аны эми эле жору деп айттым го?
-Уулум!
-Я. Дагы мине болуп кетти?
-Тетигинин мине экенин айтып койчу, айланайын уулум?
-Эй, алжыган чал, ал-жору, уктуңбу? Жору, жору!
Атанын башы шылк этти.
-Токтот атты, уулум!
Атасы аттан түштү. Көч токтоду. Баарысы айран. Сырткы кийимдерин чечти да, баласынын бут алдына ыргытты.
-Ме, уулум, сыйыңа ыраазымын. Сен менин үч-төрт жолку суроомо жооп бергенден жадап кеттиң. Сен бир нерсени жүз жолу сурасаң да ичим элжиреп жооп берчү элем. Сен сый деп түшүнчү бул чирик дүйнө, даамдуу тамак-аш, тетиги бөрү богу адамдын көңүлүнүн алдында сары чакага турбайт, уулум...
…Уулу камчысын мойнуна салып, көздөрүнөн жаш агып, кечирим сурап турду. Өткөн өмүр көчү уулунун да, атасынын да көз алдынан чууруп өтүп турду. Буга күбө калкылдаган эл жардап карап турду…

13.05.2006-жыл.


Комментировать
2
13 окт 09, 23:54 Айтмырза Абылкасы… 0

Кыргызымдын сонундары жана "сонундары"

Жандын баарын жыргаткан,
Жайлоосу сонун кыргыздын.
Боло элек жатып чырдаткан,
Нааразы сөздү ырбаткан,
Шайлоосу ”сонун” кыргыздын.

Калпакты баштан түшүргөн
Аскасы сонун кыргыздын.
Бийиликте жүрсө бир башка,
Бийликтен түшсө ”ыр” башка,
Чиновник кийген бетине,
Маскасы ”сонун” кыргыздын.

Көк челген бийик тоосунун,
Чокусу сонун кыргыздын.
ЖОЖго кирсе пара алган,
Семестр сайын дагы алган,
Диплому мазмунсуз,
Окуусу ”сонун” кыргыздын.

Дубанды бузган жарышта,
Аттары сонун кыргыздын.
Аралашма пиджин тил,
Кыргыз эмес, ”киргиз” тил,
Кайсы тилде белгисиз,
Каттары ”сонун” кыргыздын.

Ысык-Көл, Соң-Көл, Сары-Челек,
Көлдөрү сонун кыргыздын.
Ажалы али жетпестен,
Же оору алып кетпестен,
Бирин-бири атышып,
Өлгөнү ”сонун” кыргыздын.

Акактай болуп таңынын
Атканы сонун кыргыздын.
Кыздары болсо денесин,
Уулдары энесин,
Чоңдору болсо өз жерин
Сатканы ”сонун” кыргыздын.

Жыттасаң жыты аңкыган
Гүлдөрү сонун кыргыздын.
Куйрукту кыпчып башкага,
Тебелеп башың жатса да...
Бир-бирин талап ит болуп,
Үргөнү ”сонун” кыргыздын.

Көгөрүп көздү уялткан
Асманы сонун кыргыздын.
”Көчкүлө!..”-десе бөтөндөр,
Түшө калып ”көтөндөр”,
Өз жерин таштап сүрүлүп,
Качканы ”сонун” кыргыздын... 


Комментарии: 1
2
13 окт 09, 21:46 Айтмырза Абылкасы… 0

Досторума кайрылуу!

 Көздөй достор, барсыңбы?

Көрүп алгын Барсыңды.

 Байма-бай мында кирип тур,

Байытам десең баркымды...


Комментарии: 3
3
12 окт 09, 18:46 Айтмырза Абылкасы… 0
<< < назад вперед > >>
RSS друзей

Сын-пикирлер күзгүсү

Досторума кайрылуу!
Айтмырза Абылкасымов
Айтмырза Абылкасымов Ырахмат!

Коңшу кызга
Бауыржан Карагызулы
Бауыржан Карагызулы Тамаша!

Амандашуу
Aktilek
Aktilek Кудай башыңызды аман кылсын, эл-журтту аман кылсын! улуусун сыйлаган эл оңот. Интернет бетинде сиз …

Кош, сүйүү!..
altyn_ka@mail.ru Sultanova
altyn_ka@mail.ru Sultano… ушу ырыныз жан дуйномду антарып, уктап калган сезимдеримди козгоп жиберет го чиркин.

"Бешик ыры" жөнүндө сөз
Омурбек Салайдин
Омурбек Салайдин Бешик ырын укпагандыктан ушулар болуп жатат го??


Адабий көркөм чыгармаларды издөө